Curcubeu 2561/08/29 16:18
Thumb lg c3047152 cbed 48fa 993f 8a18ed1c4f71

25 คำคมโดน ๆ จากผู้ชายถึงผู้ชายที่จะช่วยให้คุณจะมีแรงใจลุกขึ้นสู้ในวันพรุ่งนี้!!

197 Pepper

กำลังใจดี ๆ จากเพศเดียวกันสำคัญเสมอ

QUOTES คำคม คำคมผู้ชาย คำพูดให้กำลังใจ

บางครั้งชีวิตคนเราก็ต้องการกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน ยิ่งผู้ชายอย่างเราส่วนใหญ่มักไม่อยากแสดงความรู้สึกหรือขอความช่วยเหลือจากใครมีอะไรก็ต้องเก็บไว้คนเดียว คำพูดดี ๆ ที่ให้กำลังใจหรือผลักดันให้เรามีแรงใจทำสิ่งที่หวังให้สำเร็จนั้นจำเป็นอย่างมาก การที่เราอ่านคำพูดให้กำลังใจหรือจุดประกายความคิดดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิตนั้นเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้ตัวเองมีแรงก้าวต่อไป

#25. He understood well enough how a man with a choice between pride and responsibility will almost always choose pride if responsibility robs him of his manhood.

เขาเข้าใจดีว่าผู้ชายที่มีทางเลือกระหว่างความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบมักจะเลือกความภาคภูมิใจ หากความรับผิดชอบปล้นเขาจากความเป็นลูกผู้ชายของเขา

Stephen King

#24. You have to be a man before you can be a gentleman.

คุณต้องเป็นผู้ชายก่อนที่คุณจะเป็นสุภาพบุรุษ

John Wayne

#23. To have done no man a wrong to walk and live, unseduced, within arm's length of what is not your own, with nothing between your desire and its gratification but the invisible law of rectitude this is to be a man.

เพื่อไม่ให้ใครทำผิดในการเดินและมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับการบอกกล่าวภายในอ้อมแขนของสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเองโดยไม่มีอะไรระหว่างความปรารถนาและความพึงพอใจของคุณ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ของความถูกต้องที่จะเป็นไปได้

Orison Swett Marden

#22. A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

ผู้ชายสามารถมีความสุขกับผู้หญิงคนใดก็ได้ตราบเท่าที่เขาไม่รักเธอ

Oscar Wilde

#21. The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.

คุณค่าของมนุษย์ควรจะเห็นได้ในสิ่งที่เขาให้และไม่ใช่ในสิ่งที่เขาสามารถได้รับ

Albert Einstein

#20. And therein lies the whole of man's plight. Human time does not turn in a circle; it runs ahead in a straight line. That is why man cannot be happy: happiness is the longing for repetition.

และในนั้นมีทั้งสภาพของมนุษย์ เวลาของมนุษย์ไม่เปลี่ยนเป็นวงกลม มันวิ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง นั่นคือเหตุผลที่มนุษย์ไม่สามารถมีความสุข: ความสุขคือความปรารถนาที่จะทำซ้ำๆ

Milan Kundera

#19. I can safely say, on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven.

ฉันสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยในอำนาจของทุกสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้ชายหรือหญิงคนใดในโลกนี้ที่เบื่อและถูกปิดโดยการนมัสการที่ยังไม่พร้อมสำหรับสวรรค์

A. W. Tozer

#18. It’s important to say that the more challenging a scene is, in a way, the more fun it is because the more of my job I get to do.

สิ่งสำคัญคือต้องบอกว่าฉากที่ท้าทายมากขึ้น เป็นในแบบที่สนุกมากขึ้น นั่นเป็นเพราะงานของฉัน ฉันจึงรับที่จะทำ

Daniel Radcliffe

#17. The further you get away from yourself, the more challenging it is. Not to be in your comfort zone is great fun

ยิ่งคุณได้อะไรจากตัวคุณมากเท่าไรก็ยิ่งท้าทายมากขึ้น ไม่ควรอยู่ในที่สบาย ๆ ของคุณเป็นอะไรที่สนุกดี

Benedict Cumberbatch

#16. All the world's a stage, and all the men and women merely players.

ทุกเวทีของโลกทั้งชายและหญิงมีเพียงผู้เล่นเท่านั้น

William Shakespeare

#15. If you are looking for something, don't go sit on the seashore and expect it to come and find you; you must search, search, search with all the stubbornness in you!

หากคุณกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างอย่าไปนั่งบนชายฝั่งทะเลและหวังว่าจะได้พบ คุณต้องค้นหาด้วยความดื้อรั้นทั้งหมดในตัวคุณ!

Konstantin Stanislavski

#14. I wish the stage were as narrow as the wire of a tighrope dancer so that no incompetent would dare step upon it.

ฉันหวังว่าเวทีจะแคบลงเหมือนสายการเต้นแบบ tighrope เพื่อไม่ให้คนไร้ความสามารถกล้าที่จะทำตามขั้นตอนนี้

Johann Wolfgang von Goethe

#13. The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too

หัวใจของมนุษย์ส่วนมากเปรียบเช่นทะเล ทะเลก็มีพายุของมัน มีกระแสน้ำและก้นทะเลของมันก็มีไข่มุกของมันมากเกินไป

Vincent van Gogh

#12. To believe that what has not occurred in history will not occur at all, is to argue disbelief in the dignity of man.

เชื่อว่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นเลยคือการเถียงความไม่เชื่อในศักดิ์ศรีของมนุษย์

Mahatma Gandhi

#11. Acting is a question of absorbing other people's personalities and adding some of your own experience.

รักษาการเป็นคำถามในการดูดซับบุคลิกของคนอื่นและเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง

Paul Newman

#10. I’m looking forward to influencing others in a positive way. My message is you can do anything if you just put your mind to it.

ฉันกำลังมองไปข้างหน้าเพื่อมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในทางบวก ข้อความของฉันคุณสามารถทำอะไรได้หากคุณเพียงแค่ใส่ใจของคุณไป

Justin Bieber

#9. You can build your own things that other people can use. And once you learn that, you’ll never be the same again.

คุณสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่คนอื่นสามารถใช้ได้ เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิม

Steve Jobs

#8. Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without talking about the other.

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจกำลังทวีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ฉันไม่คิดว่าใครจะพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างมีความหมายโดยไม่พูดถึงเรื่องอื่น

Bill Gates

#7. ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งเพียงใด วันนึงคุณก็ต้องล้ม

พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล

#6. เราอาจเกิดมาเพื่อ "แพ้" แต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อ "ท้อ"

เขต ธาราเขต

#5. ความฝันไม่เคยทำร้ายใคร มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่โดยปราศจากความฝันไม่ได้

สินทวีชัย หทัยรัตนกุล

#4. แพ้วันนี้เพื่อทำให้เรารู้จักตัวเอง

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

#3. ถ้าคุณบอกว่ารัก แค่แสดงออกมา ทำในสิ่งที่ควรทำและต้องทำ

วุฒิชัย ทาทอง

#2. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words.

ฉันจะสร้างกำแพงขนาดใหญ่บนพรมแดนทางตอนใต้ของเราและฉันจะให้เม็กซิโกจ่ายค่ากำแพงนั้น จำคำของฉันไว้

Donald Trump

#1. If you run you stand a chance of losing, but if you don’t run you’ve already lost.

ถ้าคุณเรียกใช้คุณมีโอกาสสูญเสีย แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานคุณได้หายไปแล้ว

Barack Obama

ชีวิตคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ฝ่าฟันกันไป บางครั้งเหนื่อย บางทีท้อ แต่อย่างไรเสียหากเรามั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ผลมันจะเป็นอย่างไรก็จงปล่อยมันเป็นไป อย่างไรเสียหากทำสิ่งที่ถูกต้องตัวเราเองรู้ไม่จำเป็นต้องให้คนทั้งโลกรู้ เราก็สามารถยิ้มให้กับตนเองได้ จงให้อภัยตัวเองหากได้ทำสิ่งใดผิดไปและเริ่มใหม่ทำสิ่งที่ถูกในวันพรุ่งนี้ โลกกลม ๆ ใบนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดครับ

เวลาคุณท้อแท้ คุณมักทำอะไร

Preload

Author

Thumb lg aa690402 bff9 4a58 a07f 5d7e894fb355

Curcubeu

ไม่ใช่ ลิมิเต็ด แต่นู๋เป็นเป็ดเกรด ยูนิค

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!

Hot boards


ดารา AV สุดแจ่ม
สาวเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจ

คำค้นหาที่ใกล้เคียง


QUOTES คำคม คำคมผู้ชาย คำพูดให้กำลังใจ