Gap 2559/11/14 16:15
Thumb lg 6

40 รอยสัก พระเยซู สำหรับคนต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

12013 Pepper

ผู้มีศรัทธา ย่อมทำได้ทุกอย่าง แม้แต่การสักสิ่งที่เราศรัทธา ไว้ติดตัวตลอดไป

tattoo jesus tattoo

ความศรัทธาย่อมทำให้คนเข้มแข็งขึ้นมาได้ หากเรารักและศรัทธาสิ่งใด เราก็จะภักดีต่อสิ่งนั้นตลอดไป พระเยซู คือมหาศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากทั่วโลก เรื่องราวที่พระองค์ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนถูกรังสรรค์ออกมาเป็นศิลปแขนงต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม หรือแม้แต่รอยสัก

ผู้ที่สักพระเยซู อาจมีเหตุผลต่างกันไป บางคนสักเพราะศรั่ทธาอันแรงกล้า บางคนอาจสักเพราะแฟชั่น แต่อย่างไรก็ตามรอยสักพระเยซูยังคงมีคนนิยมมากมาย Pepper ได้รวบรวมรอยสักพระเยซู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวเรียลลิสติก โอลสคูล และเป็นอิริยาบทขณะพระเยซูถูกตรึง

เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคน เราจึงต้องรักพระองค์....

#40

#39

#38

#37

#36

#35

#34

#33

#32

#31

#30

#29

#28

#27

#26

#25

#24

#23

#22

#21

#20

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

#12

#11

#10

#9

#8

#7

#6

#5

#4

#3

#2

#1

Author

Thumb lg 6132a7f9 642b 44f4 a498 95a7f72fa40f

Gap

คอมเม้นต์

Ic comment pepper
1
Ic post comment off
คอมเม้นต์
Bt comment desc

1
Nickroot name
2561/04/06 16:37
Spam

ต้องการสักมากแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แพงหรืิอเปล่าในประเทศไทยมีที่ไกนบ้าง


โพสคอมเม้นต์

Bt delete image

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!

Bt delete image